Provjerite na koje stranice se vaše računalo potajno spaja

Bez obzira dali pregledavate nešto na internetu, ili koristite računalo da bi uradili nešto lokalno (na njemu), u pozadini mnogi servisi komuniciraju s određenim web stranicama, znali vi to ili ne.

U nastavku ćemo pokazati par načina da saznate s kojim web stranicama se računalo spaja (bez vašeg znanja).

Mnoge konekcije su bezopasne, i služe za ažuriranje određenih stavki i aplikacija na računalu, no manji broj može biti zlonamjernih konekcija.

Da bi bili sigurni, možete pogledati aktivne konekcije s vašeg računala, i možda pronaći uljeza.

Kako pronaći aktivne konekcije s računala?

Prvo ćemo iskoristiti jednu jaku PowerShell naredbu, koja pored mnogih drugih stvari, može dati listu trenutno aktivnih konekcija s vašeg računala.

PowerShell naredba za pregled aktivnih konekcija

Možete koristiti PowerShell, ili komandnu liniju (Command Prompt), za naredbu koju pišemo u nastavku teksta. Mi smo se odlučili za PowerShell, jer smatramo da je vrijeme komandne linije prošlo, i trebamo se svi naviknuti na novi Microsoft alat PowerShell.

Naredba koju koristimo je netstat, a povratna informacija je popis svih internet konekcija u određenom vremenskom periodu. Naredba netstat radi naverzijama Windows XP SP2, i svim novijim sustavima Microsofta. Bez obzira dali koristili Command Prompt, ili PowerShell, naredba će dati isti rezultat.

Korisnici Windows 8 ili Windows 10 sustava trebaju pokrenuti PowerShell s administrator privilegijama (Windows + X), pa odabrati “Run PowerShell as Administrator”. Ako koristite komandnu liniju, u Search Bar utipkajte cmd, i odaberite “Run Command Prompt as Administrator”. Slično vrijedi i za starije sustave Windowsa, do unazad Win XP SP2.

Kada ste pokrenuli PowerShell, utipkajte naredbu netstat -abf 5 > activity.txt i potvrdite sa Enter.

netstat naredba PowerShell
PowerShell netstat

Uz naredbu netstat smo koristili 4 modifikatora: opcija -a ispisuje sve konekcije i aktivne portove, opcija -b dodaje aplikaciju koja koristi konekciju i portove, dok opcija -f daje ispis DNS-a koji se koristi za svaku konekciju, da lakše možemo razumjeti podatke koje smo dobili na uvid. Dalje, opcija 5 provjerava stanje svakih 5 sekundi, da bi imali jasan uvid u ponašanje računara i otvaranje novih konekcija. Na kraju smo koristili > simbol, okji izvršava kreiranje nove datoteke activity.txt, da bi je mogli spremiti i analizirati ako je potrebno.

Pustite naredbu da radi par minuta, da uhvatite podatke koji vas zanimaju. Kada želite prekinuti izvođenje naredbe, u PowerShell prozoru pritisnite kombinaciju tipki Ctrl+C.

Kada ste zaustavili netstat naredbu, otvorite activity.txt datoteku, i pogledajte rezultate.

Datoteka activity.txt se nalazi na putanji C:\Windows\System32 .

TCPView aplikacija za pregled aktivnih konekcija

Ukoliko iz nekog razloga ne možete ili ne želite koristiti PowerShell, ili Command Prompt, predstavit ćemo aplikaciju koja radi pregled internet konekcija s vašeg računala. Uz pomoć aplikacije TCPView možete dobiti pregled svih konekcija koje se ostvaruju s vašeg računala, u realnom vremenu.

TCPView će pokazati procese koji rade spajanje na internet, i dat će opciju da zaustavite proces koji želite. Pored toga, možete lako uratiti Whois lookup, da vidite više pojedinosti o pojedinoj konekciji.

Svakako je koristan alat za dijagnosticiranje problema na računalu, ili ako tražite više informacija o vašem Windows sustavu.

Pregled aktivnih konekcija uz pomoć CurrPorts aplikacije

Ako tražite pozadinske servise koji ostvaruju konekciju prema internetu, ovo je besplatan alat koji može dati mnogo korisnih informacija. CurrPorts će dati popis trenutno otvorenih TCP/IP i UDP portova na vašem računalu.

Za svaki port, CurrPorts daje ispis servisa koji koristi trenutnu konekciju.

Možete zaustaviti konekciju, kopirati informacije o portu, i spremiti ih za kasnije pregledavanje. Popis možete uređivati, i sortirati po određenom stupcu unutar aplikacije.

CurrPorts aplikacija radi na mnogim Microsoft Windows sustavima, od MS Windows NT verzije, pa sve do trenutnog Windows 10 OS-a.

Preuzmite aplikaciju koja odgovara vašoj verziji (x86 ili x64).